gallery/ендж_2

АТ «НДІ ЕМП» є провідним підприємством України з завершеним циклом: розробки, конструювання та виготовлення електромеханічних пристроїв (ЕМП), як короткочасної, так і тривалої дії та безконтактних електродвигунів постійного струму (БЕПС), які з успіхом використовуються у сучасних виробах спеціального призначення.

За режимом роботи та призначенням ЕМП та БЕПС можуть бути:

 • - короткочасної  дії (час роботи 20-90 с) - для систем керування аеродинамічних літальних апаратів («точна зброя»);
 • - повторно-короткочасної дії, (3 хв - робота, 3 хв - пауза, по 3 цикли з інтервалом 10 хв і т.д.) - для секторного огляду, систем ціленаведення, медичне обладнання;
 • - довготривалої дії - для систем кругового огляду, систем життєзабезпечення бронетанкової техніки та моніторингу зовнішнього середовища.

Основними споживачами продукції АТ «НДІ ЕМП» є такі підприємства як: КП «ЦКБ «Арсенал», ДАХК «Артем», ДП «ДержККБ «Луч», ДП «ДМЗ «Візар», Ізюмський казенний приладобудівний завод (ІПБЗ) та інші.

Замовникам постачались за договорами вироби спеціального призначення типів «ЕМУ-4» («Стугна»), «ЕМУ-4-01» («Комбат»), «ЕМУ-3М2» («Вільха»), «ЕМУ-5», «ЕМУ-5А», «БДПТ-14».

Конструктивно БЕПС складається з ЕМП та блока керування (БК).

За своїми регулювальними та механічними характеристиками БЕПС є повним аналогом колекторних двигунів постійного струму з постійними магнітами. Але в БЕПС відсутній щіточно-колекторний вузол. Його функцію разом виконують датчик положення ротора (ДПР), який конструктивно знаходиться в ЕМП і ключі силового інвектора в БК. Відсутність щіточно-колекторного вузла дозволяє:

 • -забезпечити вибухобезпечність, що дозволяє використовувати БЕПС у системах життєзабезпечення космічних кораблів, підводних човнів та в шахтному обладнанні;
 • -забезпечити високу надійність та ресурс, які визначаються якістю застосованих підшипників і, як правило, вище на порядок по відношенню до колекторних двигунів;
 • - підвищити масо-габаритні показники тому що щіточно-колекторний вузол займає 10-20 % об’єму колекторного двигуна постійного струму;
 • - забезпечити нижчий рівень шумів і практично повністю усунути електромагнітні і радіоперешкоди;
 • - значно підвищити стійкість до теплового перевантаження, тому що відсутні втрати в щіточно-колекторному вузлі, а обмотка знаходиться на статорі, що покращує умови теплообміну;
 • - знизити трудоємкість приблизно на 50 %, а відповідно і вартість виготовлення;
 • - прибрати періодичні регламентні роботи на об’єктах при тривалому зберіганні по обслуговуванню щіточно-колекторного вузла та заміні щіток по мірі їх зношення;
 • - забезпечити надійний запуск після тривалого зберігання.

Високі масо-габаритні показники БЕПС обумовлені використанням нових високоенергетичних постійних магнітів в ЕМП і нової елементної бази радіоелектронних комплектуючих виробів у БК.

Конструктивно БК може знаходитись на окремій платі, займати частину моноплати пристрою Замовника чи знаходитись в одному корпусі з ЕМП.

Керуючись «Державною цільовою програмою реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2020 року», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 19-р від 20.01.16 АТ «НДІ ЕМП» розробило параметричний ряд ЕМП та БЕПС для повного імпортозаміщення електродвигунів постійного струму серії ДПР виробництва Російської Федерації з можливістю розширення в бік збільшення потужності та відповідно діаметру корпусу.

На поточний момент розроблена конструкторська документація, виготовлені дослідні зразки, проведені випробування дослідних зразків електромеханічних пристроїв ЕМП-32/5-13 (ЕМП-32/5-02), ЕМП-42, ЕМП-52, ЕМП-62, ЕМП-72,

ЕМП-82 та на БЕПС-72 (електромеханічний пристрій та блок керування в одному корпусі тільки з двома дротами живлення). Технічні рішення, які використані у БЕПС-72, захищені Патентами України на винаходи № 98265 «Спосіб керування безконтактним двигуном» від 25.04.12 та № 104079 «Пристрій керування безконтактним двигуном» від 25.12.13.

 

Основні технічні характеристики наведені в таблиці.

ПАТ “НДІ електромеханічних приладів”

Комплексне науково-дослідне відділення “КОД”

Тел./факс (044) 422-88-92

Email: m.bezdetko@ndiemp.com.ua

gallery/дв9
gallery/дв8
gallery/дв6